free web stats

Huisonderhoudsteun

De huizen in de Palestijnse kampen zijn niet in goede staat. De staat van het huis is veelal afhankelijk van het inkomen van het gezin.                                              De meest arme gezinnen in het kamp wonen in geimproviseerde huizen.                                                                                                                                                         Dit houdt in dat ze met simplistische materialen een onderdak voor henzelf hebben gecreeerd.                                                                                                            Natuurlijk zijn deze niet verantwoord en bieden ze niet de nodige bescherming. Echter missen ze de financiele middelen om zich een beter onderkomen te kunnen veroorloven. Ook voor bepaalde sanitair en huishoudelijke apparatuur hebben deze gezinnen nauwelijks/geen geld.                                                                                         Hierdoor vormen deze huizen geen gezond leefklimaat.  Stichting ´Mijn Thuis´ wil hier iets aan doen. Door huizen te repareren/renoveren, de sanitaire voorzieningen te optimaliseren en de gezinnen met de nodige huishoudelijke apparatuur te voorzien, hopen wij het leefklimaat van deze gezinnen te verbeteren.  Mocht u hier aan willen bijdragen dan kunt u dit op het machtigingsformulier (huisonderhoudsteun) aangeven.  ...

Learn More

Benefiet 2013 Moskee El-Feth Tilburg en Stichting Mijn Thuis Tilburg

Learn More

Benefiet voor Palestijnse en Syrische vluchtelingen 2013

Help mee tijdens de benefiet! Kijk live mee via http://el-feth.nl/live/. Vragen? Neem dan contact met ons op....

Learn More

Palestina

Over de hele wereld leven Palestijnen, deels verjaagd uit hun eigen land Palestina, deels verhuisd naar andere landen om te proberen een bestaan op te bouwen en hun familie in de vluchtelingenkampen in Syrië, Jordanië en Libanon te steunen. Al ruim 64 jaar houden zij ook de hoop op terugkeer naar hun eigen land levend. Veel families hebben zelfs nog de sleutel van het huis waaruit hun ouders of grootouders verjaagd werden. De nood onder deze vluchtelingen in vooral Libanon is groot. Er is vaak alleen geld om één kind naar school te laten gaan. De kindersterfte is groot omdat er geen geld is voor goede medische zorg. De Stichting “Mijn Thuis” wil zich inzetten voor allen in de Palestijnse vluchtelingenkampen, in het bijzonder voor hen in Ain el-Helwah. Er moet in het kamp meer mogelijkheid tot scholing komen, waardoor vooral de jongeren hoop op een betere toekomst krijgen. Medische voorzieningen moeten uitgebreid worden, zodat geen kinderen nodeloos sterven omdat er geen geld is voor een levensreddende operatie. Kortom: de Stichting wil op een vreedzame wijze hoop bieden aan 100.000 Palestijnse vluchtelingen. Daarnaast zal gepoogd worden om in Nederland meer bekendheid te geven aan het droeve lot dat een grote generatie van Palestijnen wacht, als er niet geholpen...

Learn More

Reisverslag Libanon

Reisverslag Libanon  Het bestuur van Mijn Thuis bracht van 27 januari tot 3 februari een bezoek aan verscheidene Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon. Mijn Thuis bezocht de volgende kampen: Ein el-Hilweh, Mieh Mieh, Sabra, Shatilla, Burj el-Barajneh. Dit reisverslag beschrijft de bevindingen betreffende de humanitaire en sociaaleconomische omstandigheden in de kampen.  ...

Learn More

FACTSHEET – Palestijnse vluchtelingen in Libanon

Algemene feiten Oppervlakte Libanon: 10.400 km²  (0,3 keer Nederland) Aantal inwoners Libanon: 4 miljoen. Palestijnse vluchtelingen in Libanon: 400.000 in aantal, waarvan meer dan de helft in dichtbevolkte vluchtelingenkampen, verspreid over Libanon, woont. De Libanese overheid kent deze vluchtelingen geen staatsburgerschap toe en weigert hen identiteitspapieren te geven, waardoor deze groep feitelijk stateloos is. In de praktijk leidt dit tot discriminatie en een slechte behandeling door de Libanese autoriteiten. Van de wereldwijde Palestijnse vluchtelingenpopulatie dat in extreme armoede leeft, verblijft het grootste deel in Libanon. Vluchtelingenkampen: kwamen in 1948 tot stand toen 100.000 Palestijnen naar Libanon vluchtten voor het geweld dat voorafging aan de oprichting van de staat Israël. Sindsdien is de uitvoering van het (internationaal erkende) recht van de vluchtelingen om terug te keren naar hun voormalige woonplaats tegengehouden door de Israëlische overheid. Van alle (door de VN erkende) Palestijnse vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten liggen er 12 in Libanon met een totaal inwoneraantal van ruim 200.000. Veiligheid en welzijn Naast gewapende conflicten, hebben de kampbewoners te lijden onder andere factoren die hun veiligheid en welzijn aantasten. Zo is de toegewezen oppervlakte van de vluchtelingenkampen sinds 1948 niet veranderd en is het de vluchtelingen niet toegestaan om grond buiten de kampen te bezitten. De dichtbevolkte kampen kunnen dus alleen maar de hoogte in groeien. Door het ontbreken van bouwvoorschriften en toezicht, ontstaan gevaarlijke constructies. Voor de kampen in het zuiden van Libanon geldt bovendien een verbod op het invoeren van bouwmaterialen wat de aanleg van veilige huisvesting verder bemoeilijkt. Verder zorgen open riolen, het ontbreken van afvaldiensten, en een wirwar van het (bovengrondse) elektriciteitsnet voor gevaarlijke en ongezonde situaties. Tenslotte zijn de Palestijnse vluchtelingen in Libanon door hun stateloosheid en behandeling als tweederangs burger aangewezen op laagbetaald, ongezond en vaak gevaarlijk werk. Onderwijs Palestijnse vluchtelingen in Libanon hebben geen toegang tot het onderwijssysteem in het land. Voor onderwijs zijn deze kinderen afhankelijk van UNRWA scholen. Libanon is het enige land waar UNRWA naast basisonderwijs ook middelbaar onderwijs biedt aan de vluchtelingen, om zo de ontzegging van toegang tot het onderwijssysteem te compenseren. De overige gebieden waar UNRWA actief is, nemen de vluchtelingen (deels) op in hun nationale onderwijssysteem. Ongeveer 40% van de Palestijnse kinderen verlaten de UNRWA   In totaal ontvluchtten 700.000 Palestijnen in de loop...

Learn More