free web stats

Huisonderhoudsteun

De huizen in de Palestijnse kampen zijn niet in goede staat. De staat van het huis is veelal afhankelijk van het inkomen van het gezin.                                              De meest arme gezinnen in het kamp wonen in geimproviseerde huizen.                                                                                                                                                         Dit houdt in dat ze met simplistische materialen een onderdak voor henzelf hebben gecreeerd.                                                                                                            Natuurlijk zijn deze niet verantwoord en bieden ze niet de nodige bescherming. Echter missen ze de financiele middelen om zich een beter onderkomen te kunnen veroorloven.

Ook voor bepaalde sanitair en huishoudelijke apparatuur hebben deze gezinnen nauwelijks/geen geld.                                                                                         Hierdoor vormen deze huizen geen gezond leefklimaat. 

Stichting ´Mijn Thuis´ wil hier iets aan doen. Door huizen te repareren/renoveren, de sanitaire voorzieningen te optimaliseren en de gezinnen met de nodige huishoudelijke apparatuur te voorzien, hopen wij het leefklimaat van deze gezinnen te verbeteren.

 Mocht u hier aan willen bijdragen dan kunt u dit op het machtigingsformulier (huisonderhoudsteun) aangeven.

 

Machtigingsformulier