free web stats

Inleiding/Doel

Welkom bij de Stichting “Mijn Thuis” Palestina

Inleiding
De Stichting “Mijn Thuis” is opgericht op 2009 via notaris Weijmer uit Goirle en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 172 62 684. De Stichting is gevestigd te Tilburg aan het Lieve Vrouweplein 6.

De rekening nummer van onze stichting is:ING BANK  6862918            IBAN:  NL78INGB0006862918
BIC: INGBNL2A

In het algemeen wil de Stichting hulp bieden aan Palestijnen in de vluchtelingenkampen in Libanon. Dit doel is uitgewerkt in de volgende meer concrete doelstellingen:

  • scholing bieden aan kinderen en, waar mogelijk, hun ouders van Palestijnse afkomst in de vluchtelingenkampen in Libanon;

  • bemiddelen zowel in woord als financieel, bij het verkrijgen van hulpmiddelen voor ernstig zieke of gehandicapte Palestijnen in dezelfde vluchtelingenkampen;

  • andere hulp bieden, in welke zin dan ook, mits gebaseerd op vreedzame bedoelingen; hierbij van te denken aan bemiddeling in arbeidsrelaties, opzetten van eigen, kleinschalige bedrijven, e.d.

  • meewerken aan bekendmaking van het onrecht dat het Palestijnse volk sinds vele jaren wordt aangedaan.

 

Machtigingsformulier