free web stats

LINKS

Al-Jazeera English – Middle East
Deze link geeft dagelijks nieuws uit het Midden Oosten. Dit nieuws vinden we te weinig op onze Nederlandse kanalen. De objectiviteit is dusdanig, dat ook westerse zenders zich vaak beroepen op nieuws van Al Jazeera.

Dries van Agt
ls oud-premier en oud-minister van justitie heeft Dries van Agt nog altijd veel invloed. Zijn website is ontstaan na zijn ommekeer in de Palestijnse kwestie. Hij probeert, ondanks alle emoties, een zo objectief mogelijk beeld te geven van het lijden van de Palestijnen. Hij beperkt zich daarbij wel iets te veel tot de Palestijnen in de Gazastrook en op de West Bank, zonder de miljoenen anderen uit het oog te verliezen.

Stop de Bezetting
Deze site is belangrijk feller van toon dan andere. Dit komt mede door een van de drijvende krachten achter deze website, Gretta Duisenberg. Er wordt minder uitgegaan van een historisch perspectief, maar vooral de enorme verontwaardiging over het aan de Palestijnen aangedane leed is sterk voelbaar.

The Rights Forum
Deze nieuwe site van een nieuwe organisatie probeert in de lijn van Dries van Agt een forum te zijn voor allen die in betrekkelijke rust willen weten, hoe het onrecht tegenover de Palestijnen historisch te verklaren is en hoe dat heden ten dage uitpakt. Duidelijk is ook, dat dit standpunt door vele bekende en invloedrijke Nederlanders gedeeld wordt.

Palestina Komitee
Deze vaak in zijn bewoordingen zeer felle site gaat vooral in op het huidige lijden. Het historisch perspectief, voor zover aanwezig, wordt gekleurd door de verontwaardiging. Men reageert sterk op nieuwsfeiten.