free web stats

Palestina

Over de hele wereld leven Palestijnen, deels verjaagd uit hun eigen land Palestina, deels verhuisd naar andere landen om te proberen een bestaan op te bouwen en hun familie in de vluchtelingenkampen in Syrië, Jordanië en Libanon te steunen. Al ruim 64 jaar houden zij ook de hoop op terugkeer naar hun eigen land levend. Veel families hebben zelfs nog de sleutel van het huis waaruit hun ouders of grootouders verjaagd werden. De nood onder deze vluchtelingen in vooral Libanon is groot. Er is vaak alleen geld om één kind naar school te laten gaan. De kindersterfte is groot omdat er geen geld is voor goede medische zorg. De Stichting “Mijn Thuis” wil zich inzetten voor allen in de Palestijnse vluchtelingenkampen, in het bijzonder voor hen in Ain el-Helwah. Er moet in het kamp meer mogelijkheid tot scholing komen, waardoor vooral de jongeren hoop op een betere toekomst krijgen. Medische voorzieningen moeten uitgebreid worden, zodat geen kinderen nodeloos sterven omdat er geen geld is voor een levensreddende operatie. Kortom: de Stichting wil op een vreedzame wijze hoop bieden aan 100.000 Palestijnse vluchtelingen. Daarnaast zal gepoogd worden om in Nederland meer bekendheid te geven aan het droeve lot dat een grote generatie van Palestijnen wacht, als er niet geholpen wordt.