free web stats

STICHTING

In het kort.

 

Over de hele wereld leven Palestijnen, deels verjaagd uit hun eigen land Palestina, deels verhuisd naar andere landen om te proberen een bestaan op te bouwen en hun familie in de vluchtelingenkampen in Syrië, Jordanië en Libanon te steunen. Al ruim 70 jaar houden zij ook de hoop op terugkeer naar hun eigen land levend. Veel families hebben zelfs nog de sleutel van het huis waaruit hun ouders of grootouders verjaagd werden. De nood onder deze vluchtelingen in vooral Libanon is groot. Er is vaak alleen geld om één kind naar school te laten gaan. De kindersterfte is groot omdat er geen geld is voor goede medische zorg. De Stichting “Mijn Thuis” wil zich inzetten voor allen in de Palestijnse vluchtelingenkampen in, in het bijzonder voor hen in Ain el-Helwah. Er moet in het kamp meer mogelijkheid tot scholing komen, waardoor vooral de jongeren hoop op een betere toekomst krijgen. Medische voorzieningen moeten uitgebreid worden, zodat geen kinderen nodeloos sterven omdat er geen geld is voor een levensreddende operatie. Kortom: de Stichting wil op een vreedzame wijze hoop bieden aan 100.000 Palestijnse vluchtelingen. Daarnaast zal gepoogd worden om in Nederland meer bekendheid te geven aan het droeve lot dat een grote generatie van Palestijnen wacht, als er niet geholpen wordt.

 

anbilogoStichting Mijn Thuis is in het bezit van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij staan bekend als Stichting Mijn Thuis bij de belastingdienst. Dit betekent dat u uw giften aan Stichting Mijn Thuis kunt aftrekken van de belasting, indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Voor meer informatie, bezoek de website van de belastingdienst. klik hier