free web stats

Weeskinderen

Stichting ‘Mijn Thuis’ heeft een bestand van Palestijnse weeskinderen. Deze zijn bij de stichting aangesloten en zijn door vrijwilligers geselecteerd op basis van hun situatie. Dit houdt in dat de weeskinderen die onder de meest erbarmelijke omstandigheden verkeren bij de stichting aangesloten zijn.

Ook de kinderen die hun vader missen, worden door de stichting als wees gerekend en door de stichting geholpen. Weduwen in het kamp kunnen namelijk vaak met moeite hun kind(eren) onderhouden, aangezien zij lastig aan werk komen en zij de verantwoordelijkheid voor het huishouden dragen.

 

Mocht u de Palestijnse weeskinderen financieel willen steunen, dan kunt u uit twee opties kiezen: 

Opie 1: Weessponor

Wanneer u ervoor kiest om weesponsor te zijn dan betaalt u maandelijks een bedrag van 35 euro aan één specifiek weeskind. Het weeskind wordt door de stichting uitgekozen. Hiervoor worden o.a. de situaties van de weeskinderen die bij de stichting zijn aangesloten bekeken en wordt er gecorrespondeerd met de vrijwilligers die namens de stichting in de kampen werkzaam zijn. Op basis van de informatie die hierbij wordt opgedaan, wordt er een weeskind uitgekozen. Vervolgens krijgt u van ons een mail met daarin informatie over uitgekozen weeskind en zijn situatie. Daarbij geven wij u ook een foto van het weeskind. 

Als dankbetuiging kunt u van de stichting ook een persoonlijke boodschap van het weeskind en/of moeder op cd ontvangen. Echter kan die persoonlijke boodschap wel op zich laten wachten, aangezien daarvoor een aantal Nederlandse vrijwilligers in Libanon moeten zijn om de opname te maken.

Optie 2: Weesfonds

U kunt er tevens voor kiezen om een bedrag aan het weesfonds te doneren. Dit is eenmalig en u bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. Het geld van het weesfonds wordt aan een willekeurig weeskind uitbesteed (het weeskind die de hulp het hardst kan gebruiken).

 

Machtigingsformulier